Metal Technology Group
специалисти в боядисването
боядисване и асемблиране
алуком
Участък за прахово боядисване
Налични са 2 камери за прахово боядисване с инсталация за електростатично прахово боядисване
Участък за асемблиране
Обособен самостоятелен участък за асемблиране на детайли
центромет
Опаковане и експедиция
Съгласно специфичните изисквания на клиента и събразно габаритите на изделията
осъм
Участък за мокро боядисване
– Автоматична линия за мокро боядисване
– Възможност за нанасяне на два слоя боя или грунд с изсушаване на първото покритие между двете операции
– Максимална товароносимост на една кука: 70 кг.
– Максимална товароносимост на целия конвейер: 4200 кг.
– Размер на боядисваните детайли: до H=1000 mm и D=600 mm.