Metal Technology Group

Заглавие на секция с голяма дължина
Подзаглавие
Стажът при нас позволява на младите специалисти да натрупат практически опит в утвърдени предприятия в металургичния сектор, да развият умения в реална производствена среда и да създадат контакти с утвърдени специалисти от индустрията.

На нашите СТАЖАНТИ предлагаме:
– Договор за периода на стажа с осигурено месечно възнаграждение;
– Гъвкаво работно време;
– Практическо обучение по съответните специалности и напътствия от опитен ментор;
– Достъп до най-съвременни производствени технологии и софтуерни приложения;
– Участие в проекти;
– Възможност за договаряне на стипендия за обучение;
– Възможност за покриване на разходи за настаняване, храна и транспорт;
– Възможност за започване на работа в различни звена на заводите или Холдинга;

Ето и 5 ПРИЧИНИ да се включите в стажантска програма:

1. Влизате в „кухнята” на своята професия и правите информирано решение за професионалното си развитие и избора на бъдещ работодател на база придобит реален опит
2. Създавате контакти с утвърдени специалисти от избраната от вас индустрия, които могат да ви бъдат от полза за бъдещото кариерно развитие
3. Обогатявате автобиографията си, като добавяте нова точка в секция Трудов опит
4. Изграждате и усъвършенствате работни навици и умения, които ще ви бъдат от голяма полза в бъдеще без значение от професионалното направление, което ще изберете
5. Сами създавате своето бъдеще – бъдете инициативни!