Metal Technology Group
търсим хората,
с които да вървим напред
обучение и развитие
Учене, работа, усъвършенстване
Постоянното усъвършенстване е наша основна цел. За нейното постигане търсим и използваме различни форми на обучение, които подпомагат ежедневната работа на екипите. Ученето като част от работата, е разбирането ни за развитие на човешкия ресурс, за да можем да отговорим на повишаващите се изисквания на партньори и клиенти.