Metal Technology Group
една група –
много възможности
Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли
МТГ АД
Метал Технолоджи Груп АД обединява дейността на водещи леярни в България, специализирани в производството на различен тип отливки. Всеки завод, част от МТГ, има уникални производствени познания и технология. Групата е създадена през 1997 година, като преди това леярните са работили като самостоятелни заводи. В годините на приватизация на металургичния сектор в България те са приватизирани и стават част от Метал Технолоджи Груп АД.

Дейността на фирмата се простира на 5 континента, а клиентите и са в повече от 25 държави. Броят на заетите в заводите в Плевен, Ловеч, Враца и офиса в София е повече от 560 души.
Росана ДАЧЕВА, Изпълнителен Директор на Метал Технолоджи Груп АД, гр. София
Росана Дачева е собственик и изпълнителен директор на Метал Технолоджи Груп АД. Управлява трите металургични завода от Групата – Алуком АД, Осъм АД и Центромет АД. Завършила е Финанси в Стопанска Академия “Димитър А. Ценов” – град Свищов. Говори свободно английски и италиански език.
МТГ АД презентация 2020

Алуком АД
Заводът е създаден през 1973 година и до 1990 година предлага алуминиеви отливки за военната индустрия, двигатели за транспортни машини и детайли за машиностроителната индустрия за България и страните от СИВ. През 1997 год. заводът е приватизиран и се присъединява към ГТМ Акад. Ангел Балевски Холдинг АД, гр. София. Дружеството модернизира и разширява производствените си мощности чрез инвестиции в машинния парк, сградния фонд и инфраструктурата.

Обща информация:
Обща площ: 59 685 кв.м.
Покрита площ: 30 783 кв.м.
Брой служители: 150
Износ (2020): 68%

Методи на леене
Леене под ниско налягане
Леене с противоналягане
Леене с кристализация под високо налягане (“течно, полутечно” щамповане)

Производствени възможности: производственият цикъл обхваща:
– дизайн и проектиране на ИЕ
– изработване на ИЕ
– сърцарен участък
– топилен участък
– отливане
– почистване
– термообработка
– механична обработка
– изпитания за херметичност
– тест за плътност с хелий (SF6)
– прахово боядисване
– асемблиране
– проверка и контрол на качеството
– опаковане и транспорт

Сертификати:
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
IATF 16949:2016 
БДС EN ISO 50001:2011
Радослав НАЧКОВ, Изпълнителен Директор на АЛУКОМ АД, гр. Плевен
Радослав Начков е част от екипа на Алуком АД от 2007 година, когато се присъединява на позицията Търговски мениджър. През 2015 година поема търговската дейност на заводите от Групата, а от 2019 година е Изпълнителен Директор на Алуком АД. Г-н Начков е завършил Международни икономически отношения в УНСС, гр. София, има задълбочени познания и интереси в търговската дейност и международната търговия. Владее свободно английски и руски език.
Алуком АД презентация 2020

Осъм АД
Заводът е леярна за пясъчно леене на сив, сферографитен и бейнитен чугун. Осъм АД произвежда както сурови отливки, така и изцяло механообработени детайли. След приватизацията си през 1997 година Осъм АД става част от ГТМ Акад. Ангел Балевски Холдинг АД, гр. София

Обща информация за завода:
Обща площ: 69 000 кв.м.
Покрита площ: 56 167 кв.м.
Брой служители: 221
Износ (2020): 82%

Видове леене:
Машинно леене на сив и сферографитен чугун
Леене в твърди форми “фуран”

Максимани размери на отливките:
550 х 450 х 350 мм
Единично тегло на отливките:
от 1 до 50 кг

Твърди форми “фуран”:
от 1 до 200 кг.
Единични отливки:
до 500 кг.

Производствени възможности: Производственият цикъл обхваща:
– проектиране и изработване на ИЕ
– сърцарен участък
– топилен участък
– отливане
– почистване
– механична обработка
– боядисване
– асемблиране
– проверка и контрол на качеството
– опаковане и транспорт

Сертификати:
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
HPQ сертификати (DB)
Q1 Сертификат за качество (DB) 
Сертификат от TÜV като производител на материали съгласно Директива 97/23/EC 
БДС ISO 50001:2011 
Осъм АД презентация 2020

Центромет АД
Заводът е създаден през 1977 г. като научно-производствено предприятие и е специализиран в производството на метални отливки по метода на центробежното леене. В продуктовата гама се включват изделия за химическата, металургичната, минната промишленост, машиностроенето и др. Цилиндрови втулки, пещни ролки, двуслойни биметални изделия са само част от произвежданите от ЦЕНТРОМЕТ АД изделия. Запазвайки своя предмет на дейност, през 1999 г. дружеството е приватизирано и става част от ГТМ Ангел Балевски Холдинг АД.

Обща информация:
Материал: легиран чугун и високо легирана стомана
Обща площ: 22 317 кв.м.
Покрита площ: 9 462 кв.м.
Брой служители: 105
Износ (2020): 98%

Продуктови групи:
Тръби и тръбни комплекти (химическа промишленост и енергетика)
Цилиндрови втулки (дизелови двигатели и дизелови генератори)
Биметални валци (керамична, хранително-вкусова и бояджийска промишленост)
Пещни ролки (металургична промишленост)
Детайли общо машиностроене

Производствени възможности: Производственият цикъл обхваща:
– металургичен отдел
– топилен участък
– центробежно леене (хоризонтално и вертикално)
– термообработка
– механообработка
– заваряване и монтаж
– контрол и проверка на качетсвото
– опаковане и транспорт

Сертификати:
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018 
BDS EN ISO 50001:2011 
TÜV сертификат – QM System acc. to EN 746-5, article 4,2 and AD 2000 – Merkblatt W0 
Продуктови сертификати за:
– Производител на сферографитен и сив чугун 
– Производител на въглеродни, неръждаеми и аустенитни стомани 

Инж. Владимир АНГЕЛОВ, Изпълнителен Директор на ЦЕНТРОМЕТ АД, гр. Враца
Инж. Владимир Ангелов е завършил специалност „Корабни машини и механизми”, квалификация „Машинен инженер” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Притежава и квалификация „Електроинженер“. Присъединява се към екипа на Центромет АД през 2018 год. като “Ръководител проекти” и скоро след това заема длъжността Изпълнителен Директор. Има повече от 24 години опит на ръководни позиции, богат опит в призводството, ръководенето на проекти и управлението на хора. Говори свободно английски, руски и немски език.
Центромет АД презентация 2020