Metal Technology Group
Пазарна информация
Пазарна информация
Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли
Ние сме експортно ориентирана фирма и над 90 % от продукцията на заводите ни е предназначена за износ. Част от нашите клиенти, за които доставяме, са големи европейски компании, опериращи в различни индустрии.
Като фирма, която оперира на В2В пазара (Business to Business), за нас е изключително важно да изграждаме и поддържаме коректни и дългосрочни взаимоотношения с партньорите си.
МТГ ИЗНОС ПО ИНДУСТРИИ 2020
МТГ водещи индустриални пазари за 2020
МТГ износ по държави 2020
МТГ водещи държави износ за 2020