Metal Technology Group
Осигуряване на качеството
алуком ад – плевен
Методи на измерване и окачествяване
Входящ контрол – на суровини, материали, доставни изделия:
– Спектрален анализ  на Al-стопилка за съответствие с EN 1706. Тип на уреда SPECTROMAXx
– Визуален контрол – органолептичен, базиран на външни качествени признаци, съгласно клиентски спецификации
– Измервателен контрол – на база конструктивна документация на доставеното изделие със стандартни измервателни средства. ISO 2768

Безразрушителен контрол
Рентгенов контрол  на Al-отливки на база EN 12681 и EN 13068-3 с критерии на приемане съгласно ASTM 155/E2422. Рентгенова система x-cube 160/225 kV. Квалификация на персонала съгласно БДС ISO 9712 – ниво RT2.
Тест за херметичност – изпитване с Helium с максимално налягане на флуида 6-7 atm.  Базови стандарти БДС EN 1593;БДС EN 1779 табл. А2 , технология А1. Продуктови стандарти БДС EN 13625:2001; БДС ЕN 13185:2001; БДС ЕN 13184:2001. Квалификация на персонала съгласно БДС ISO 9712 – ниво LT2
Пенетрантен тест – изпитване за плътност на отливкас проникващи течности. Базови стандарти БДС EN 1593; БДС EN 1779. Продуктов стандарт EN 571-1
Хидротест – изпитване по метод с мехурчета на отливките за плътност. Базови стандарти БДС EN 1593; БДС EN 1779. Продуктови стандарти EN 1593. Квалификация на персонала съгласно БДС ISO 9712 – ниво LT2
Машини за измерване
Измервателен контрол
– Определяне на якостни показатели на отливки от Al-сплави за съответствие с EN1706 и клиентски спецификации.  Метод за изпитване съгласно БДС 1086:1989. Машина тип СД- 40.
– Измервателна машина Faro Gage+
– Измервателна машина Hexagon Global Advantage 12.15.10 със софтуер PC-DMIS CAD++2018R.
Политика по управление на околната среда
Политика по управление на околната среда на Алуком АД, град Плевен

Сертификати за качество
ISO 9001:2015 

IATF 16949:2016

BDS ISO 50001:2018

центромет ад – враца
Методи на измерване и окачествяване
Експресен анализ на химическия състав на стопилката
Измерване на физико-механичните показатели (разрушителен и безразрушителен контрол)
Микро и макроструктура
Контрол на заваръчните шевове
Гамадефектоскопии
Флуорисцентен контрол

Машини за измерване
Спектрометри
Машина за изпитване якост на опън, удължение и граница на провлачане при нормална и висока температура, изпитание на дълговечност
Твърдомери
Грапавомери
УЗК
3D измервателна ръка
Микроскоп за макро и микро- структура
Политика по управление на околната среда
Политика по управление на качество, околна среда и ЗБУТ на Центромет АД, град Враца

Сертификати

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

БДС EN ISO 50001:2018

Сертификат от TUV като производител на материали съгласно Директива 2014/68/EU

Сертификат на Lloyd’s за производител на сферографитен и сив чугун

Сертификати на Lloyd’s за производител на въглеродни, неръждаеми и аустенитни стомани 

Сертификат на KGS Corporation за производител на оборудване за газови инсталации за Кореа

осъм ад – ловеч
Методи на измерване и окачествяване
Входящ контрол на суровини, материали и доставни компоненти:
– Спектрален анализ
– Визуален контрол
– Измервателен контрол

Контрол по време на производството и краен контрол:
– Определяне на якостни показатели на формовъчна, сърцева смес и на отливки
– Анализ на химическия състав на течния метал.          
– Извършване на металографски анализ на отливки
– Извършване на визуален метод на контрол за дефекти по отливките.
– Измерване на детайли чрез използване на 3D измервателна машина (CMM) – прецизност при измерване на параметрите.
– Измерване на детайли посредством сканираща ръка – точно, високоскоростно сканиране, бързо и прецизно измерване.
– Автоматично безконтактно измерване на отливки.
– Извършване на капилярен метод на контрол – изпитване на плътност на отливки с проникващи течности.
– Извършване на хидротест – изпитване по метод с мехурчета на отливките.
– Извършване на ултразвуков метод на контрол.
– Измерване дебелината на покрития на детайлите с цинк и боя.
Машини за измерване
– 3D измервателна машина DEA GLOBAL HEXAGON, Софтуер PS-DMIS.
– Сканираща ръка ROMER ABSOLUTE ARM.
– Чук на Шарпи за определяне на ударна жилавост.
– Твърдомери по метода на Бринел.
– Спектрометър THERMO ARL-3460
– Високомер TESA.
– Специализирана установка за безконтактно измерване

Политика по управление на качество и околната среда
Политика по управление на качество и околната среда на Осъм АД, град Ловеч

Сертификати
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

HPQ сертификат за производство на реброви планки и затягащи елементи

Сертификат за качество Q1 (DB) 

Сертификат от TÜV като производител на материали съгласно Директива 2014/68/EU

БДС ISO 50001:2018