Metal Technology Group
MTG офис София
Контакти
Тел: +359 2 818 5959
Факс: +359 2 818 5949
Мейл: mtg(at)mtgbg.com
Мейл: sales(at)mtgbg.com
Маркетинг и Бизнес развитие
Тел: +359 2 818 5921
Мейл: sales(at)mtgbg.com
Отдел Покупки и Инвестиции
Тел: +359 2 818 5920
Мейл: purchase(at)mtgbg.com
Отдел Производство и Иновации
Тел: +359 2 818 5916
Мейл: msvilenov(at)mtgbg.com
Счетоводен отдел
Тел: +359 2 818 5928
Мейл: acc(at)mtgbg.com
Транспортен отдел и Логистика
Тел: +359 2 818 5923
Мобилен: +359 887 555 666
Мобилен: +359 885 357 560
Мейл: mtglogistics(at)mtgbg.com
Отдел Човешки ресурси
Тел: +359 2 818 5959
Мейл: hr(at)mtgbg.com