Metal Technology Group
специалисти в леенето
леене
алуком АД
Леене на алуминиеви детайли
Габаритни размери на отливките:
Диаметър: до ø 1500 мм
Височина: до 500 мм
Тегло: до 150 кг
Дебелина на стените: мин 4,5 мм
Дебелина на стените: мин 2,0 мм (само за леене с кристализация под високо налягане)

Методи на леене
Машинно леене на алуминиеви детайли под ниско налягане, с противоналягане и леене с кристализация под високо налягане (“течно, полутечно” щамповане) на AlSi сплави в съответствие с EN 1706
Производствен цикъл
Конструктивно-технологичен отдел
Инструментален цех
Сърцарен участък
Топилен участък
Цех леярен
Цех за почистване на отливките
Цех за термообработка
Цех за механична обработка
Цех за проверка на херметичност
Участък за прахово боядисване
Участък за асемблиране
Контрол и проверка на качеството
Алуминиеви сплави
AlSi сплави съгласно EN 1706.
Списък на основните сплави, които се леят в завода може да се види в приложения файл.
По желание и съгласуване с клиента може да миксират и други сплави, съгласно специфичните клиентски изисквания.

Пещи
4 индукционни пещи с капацитет на стопения метал 500 кг/ всяка
1 газова пещ с капацитет на топене 680 кг/ час
2 пещи Inductotherm по 600 кг/ всяка
Машини за леене
20 машини за леене под ниско налягане и с противоналягане
Squeeze casting машина Model MFG MF-900
3 машини за леене с шатъл
центромет АД
Центробежно леене на детайли от стомана и чугун
Центробежно лети тръби, преходи и тръбни комплекти (химическа промишленост и енергетика)
Цилиндрови втулки (дизелови двигатели и дизелови генератори)
Биметални валци (керамична, хранително-вкусова и бояджийска промишленост)
Пещни ролки (металургична промишленост)
Детайли общо машиностроене

Методи на леене
Центробежно леене в метални кокили с хоризонтална и вертикална ос на въртене
Материали
Cr-Ni стомани и легиран чугун

Пещи
1 X    500 кг
1 X 1 000 кг
1 X 1 500 кг
1 X 2 500 кг
1 X 3 000 кг
Машини за леене
Четири (4) инсталации с хоризонтална ос на въртене:

I-ва – до 2,5 тона (кокила и отливка)
Външен диаметър на колилата max Ø400 mm и дължина на кокилата 4600 mm 

II-ра – до 2,0 тона (кокила и отливка)
Външен диаметър на колилата max Ø400 mm и дължина на кокилата 3800 mm 

III-та – до 8,0 тона (кокила и отливка)
Външен диаметър на колилата max Ø800 mm и дължина на кокилата 5000 mm 

IV-та – до 10,0 тона (кокила и отливка)
Външен диаметър на колилата max Ø800 mm и дължина на кокилата 1800 mm

Три (3) инсталации с вертикална ос на въртене:

I-ва – до външен диаметър на кокилата max Ø780 mm (Ø595 mm на отливка)

II-ра & III-та
до външен диаметър на кокилата max Ø1475 mm (за валци Ø1200 mm)

осъм АД
Леене на отливки от сферографитен, сив и бейнитен чугун
Машинно леене в пясъчни и твърди форми “фуран” на сив, сферографитен и бейнитен чугун

Габарити на отливките
Максимани размери на отливките:
550 х 450 х 350 мм

Единично тегло на отливките:
от 1 до 50 кг

Безкасово леене: фуранови форми:
от 1 до 200 кг
Единични отливки: до 500 кг
Материали
Сив, сферографитен и бейнитен чугун
Пещи за леене
4 индукционни пещи X 10 тона
1 индукционна пещ X 5 тона
2 пещи Inductotherm с капацитет 6000 кг/ всяка NEW
Машини за леене
DISA MATCH 24/28
711 x 610 x 180/ 255 мм

Формовъчни линии с размери на касите:
750 х 630 х 250/ 320 мм
630 х 500 х 160/ 160 мм