Metal Technology Group
Една група
много възможности
мисия и ценности
Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли
Нашата мисия е да намерим най-доброто технологично решение за нашите клиенти, за да задоволим техните очаквания за качество, цена и доставка чрез един постоянен процес на усъвършенстване.
Ние се стремим към:
– 100% качествена и навременна доставка
– Висока гъвкавост и отзивчивост към клиента
– Прозрачност и кооперативност
– Управление на цялата верига за продажби и доставки

Нашата визия е да бъдем предпочитан доставчик от Югоизточна Европа за отливки и механообработени детайли от нашите клиенти. Търсим консултации с клиента за избор на алтернативни процеси, като поставяме акцент на най-добрия срок, качество и цена.

Нашите ценности са:
– Професионализъм, обучение, опит и иновации
– Добавена стойност за партньорите ни
– Постоянно усъвършенстване

Всеки един от нашите заводи осъзнава високата отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Следваме ясно дефинирана и обявена пред персонала и партньорите политика по управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.