Metal Technology Group
документи и политики на фирмата
документи и политики
Етичен кодекс на Групата
Последна актуализация ноември 2020

СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
Последна актуализация декември 2023

Уведомление за поверителност
Последна актуализация юни 2023

Политика за спонсорство
Последна актуализация ноември 2020

Общи условия за продажба
Последна актуализация юни 2023

Общи условия за покупка
Последна актуализация ноември 2020

Презентация на МТГ АД
2020

Презентация Алуком АД
2020

Презентация Центромет АД
2020

Презентация Осъм АД
2020

Презентация МТГ Логистика
2020

Orgalime SC 06
April 2006

Сертификат от БТПП
Януари 2024

СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
Февруари 2024