Metal Technology Group
традиция в бизнеса
ПУБЛИЧНИ ОБЯВИ
Производствени помещения под наем в Осъм АД, Ловеч
Завод Осъм АД, гр. Ловеч отдава под наем производствени помещения. Цените са от 2,50 лв. до 7 лв./ кв.м.
За допълнителна информация и подробности, моля свържете се с Инж. Милен Свиленов на тел: +359 68 601 176, мобилен номер: 0884 582 261 или на e-mail: ossam@ossam-bg.com