Metal Technology Group
традиция в бизнеса
ПУБЛИЧНИ ОБЯВИ
Производствени помещения под наем в Осъм АД, град Ловеч
Завод Осъм АД, гр. Ловеч отдава под наем производствени помещения. Цените са от 2,50 лв. до 7 лв./ кв.м.
За допълнителна информация и подробности, моля свържете се с Инж. Милен Свиленов на тел: +359 68 601 176, мобилен номер: 0884 582 261 или на e-mail: ossam@ossam-bg.com
Уведомление за инвестиционно намерение в Осъм АД, град Ловеч
Завод Осъм АД, гр. Ловеч има следното инвестиционно предложение: “Обособяване на площадка за предварително съхраняване на отпадък с код 10 09 08 и наименование „Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07”. Характеристика на инвестиционното предложение може да намерите в прикачения файл

Уведомление за инвестиционно предложение на „Осъм“ АД:

С цел намаляване на разходите, оптимизиране работата и модернизиране на производството, ОСЪМ АД възнамерява да извърши демонтаж на съществуващо съоръжение Формовъчна линия №3 – АФЛ, която е силно амортизирана и енергоемка. На нейно място ще бъде извършен монтаж на съвременен тип формовъчна линия DISA MATCH 32/32.

Предимствата на новата машина са както следва:

  –    Ниска енергоемкост.

–        Автоматично манипулиране при обработване на формите

–        Точност – допустимите отклонения при формоване са в рамките на 0,25 mm.

–          Съвместимост със съществуващото оборудване, висока гъвкавост по отношение на позициите на леене.

–          Висока степен на автоматизираност, което осигурява лесен и сигурен отдалечен външен достъп за диагностика и мониторинг.

–     Постигане на възможно най-ниски производствени разходи чрез комбинация от използване на висока производителност и точност на линията DISA, оптимален добив от формата и ниско ниво на отхвърляне.

.

Уведомление за инвестиционно предложение на „Центромет“ АД:

Изграждане на фотоволтаична ел. централа за производство на ел. енергия в обхвата на скица на поземлен имот №15-503856-14.05.2021 г