Metal Technology Group

доставяме наши изделия за

Машиностроене
Голямо разнообразие от корпусни и работни детайли и консумативи за хидравлика, задвижвания, трансмисии и др. с приложение в конструкциите на машини от различни отрасли на машиностроенето – корпуси, фланци, капаци, държачи, планки и др.